Kapitola 12. - Legenda z východu a legenda ze západu

28. července 2014 v 11:50 | Denisa Kwapulińská, Etsuko a Argo |  Naruto: Charllee team,,Charllee, honem!" křikla Argo, vyskočila na nohy a několika skoky zamířila k špičce jednoho smrku.

,,Do háje! Nesnáším když tohle dělá!" soptil, přičemž se vyškrábal na nohy. Také Akatsuki se jakž takž sesbírala a otřepala ze sebe rostlinný odpad.

Vzápětí se z nedalekého křoví ozvalo slabé zašustění. Všichni sebou trhli v očekávání některé z pološílených dívek, ale byl to jen rozzuřený Orochimaru plný bodlin. ,,Ty se raději neukazuj!" zařval na něj Charllee rozčíleně. ,,Všechno je to kvůli tobě, úchylnej slizáku! Arwen tě varovala abys ji nechal na pokoji! Víš vůbec co jsi provedl? Donutil jsi je aby vyvolaly své démony, a zrovna v té nejhorší podobě!"

,,Nemazli se s ním, kašli na to. Máme teď vážnější problém, Ayame a Arwen míří ke skalám," ozval se docela blízko hlas Argo, a následně ho uchopila za paži aby zabránila následnému eliminováni-rozcupování Orochimara.

,,Co ty tu? Myslel jsem, že jsi šla za nimi," nechápal.

,,Ne, vyslala jsem klon, je to lepší a bezpečnější," vysvětlila, a to už se dokonce vrátil i odfouknutý Tobi.

,,Na jaké úrovni jsou jejich síly?" položil dost podstatnou otázku.

,,V přepočtu na ocasy devítiocasé je to čtyři a půl ocasu na každou v této podobě," vzdychla, ,,dokud v nich jedno jejich já nepřevezme vládu budou z nich do té doby jen krvelačné bestie, které necítí bolest a je jim jedno koho napadnou."

,,Musíme za nimi... Vážně neznáš způsob jak je zkrotit?" naléhal na ni.

,,Bohužel, teď je to jen na nich. Můžu ti ale říct, že Arwenino vědomí tolik neupadlo jako Ayamenino," uklidnila ho alespoň částečně.

,,Dobrá, jdeme!" zavelel a vydali se směrem na sever ke skálám. Běželi jak nejrychleji to šlo zároveň s obrovskou dávkou opatrnosti. ,,Akatsuki nás sleduje," řekl po chvíli, když letmo spatřil skupinku černo-červených kabátů mířících jejich směrem.

,,Já vím, ale teď se jimi nebudeme zabývat," přikývla, když konečně doběhli ke skálám a stanuli na vrcholku jedné z nich. Akatsuki se k nim mlčky přidala.

,,Kde jsou?" vyhrkl Charllee, ale Argo mu ani nemusela odpovídat, jelikož spatřili bílou a černou chakru jak kolem sebe poletují a narážejí do sebe.

Arwen a Ayame se kolem sebe neuvěřitelně rychle mihly a dopadly na ploché vršky protějších skal. Obě zrychleně dýchaly a měly spoustu ran, ale vzápětí se do sebe opět pustily. Ayame napřáhla ruku směrem k potoku ze kterého se zvedl vodní sloupec a zamířil k Arwen, která proti němu vyslala mocný proud ohně. Oba živly se srazily a vytvořily mohutný oblak páry. Jenže Ayame najednou spozorovala Akatsuki a Argo s Charlleem, a vypálila po nich jiný vodní proud, který se změnil v led.

,,Na to nemám chakru, ale...," Argo si na čtyři prsty na každé ruce navlékla kunai a další si vložila mezi ně. Pak do nich soustředila zbývající chakru, vyskočila do vzduchu a mrštila je proti přibližujícímu se ledovému sloupci. Itachi spatřil sharinganskýma očima bílý záblesk. Kunaie roztříštily hlavní proud, ale vzniklé ledové střepiny dál pokračovaly v cestě. Bělovláska už neměla čas kamkoliv uhnout, ale zničehonic se před ní objevila Arwen, její vlasy se roztáhly a zničily zbytek ledu. Argo okamžitě uskočila k Charlleemu.

,,Co se děje?" chtěl vědět a zachytil ji.

,,Máme štěstí, Arwenino vědomí doopravdy neupadlo tolik jako to v Ayame. Myslím, že se brzo ukáže démon..." oddechla si, ale vzápětí strnula když se Ayame začala smát.

,,Ty blázne! Proč je chráníš?" chechtala se jako pominutá, ale vůbec to nebyl její hlas. Jako by to byla úplně jiná osoba.

,,Vzpamatuj se! Je na čase aby jedno tvé já vyhrálo nad druhým," zavrčela Arwen, černá chakra se opět rozhořela a vyrazila proti ní. Ayame obalila tmavěmodrá chakra. Obě mířily na nejvyšší špičku nejvyšší skály, kde se srazily. Oblohu ozářil velký záblesk a všechny oslepil.

,,Co se to děje?" ozval se Zetsu zmateně.

,,Tobi se začíná bát," šeptl roztřeseně a schoval se za Hidana, Kakuza a Itachiho vepředu. Když Deidara otevřel oči, které při záblesku zavřel, spatřil ohromný stín.

,,Co to je?" vykoktal a obdivně hleděl na velké černé stvoření. Ozvalo se mohutné vlčí zavytí, které otřáslo zemí.

,,To je dlouhosrstý černý vlk, konečně," padla Argo úlevou na kolena.

,,Ještě to neskončilo, koukni," drbl do ní Charllee a ukázal na druhou stranu. Akatsuki tam také pohlédla.

,,Jednoocasý bílý vlk," vydechl Sasori obdivně.

,,Co? Ty je znáš?" vyjekl Kisame nevěřícně a nechápavě.

,,Jo, jaký malý kluk jsem o nich hodně slyšel. Dlouhosrstý černý vlk nebo také Dvouocasý černý vlk pochází ze zemí za Písečnou, legenda ze západu. A Jednoocasý bílý vlk je odněkud z míst kolem Země Blesku a Země Vody, legenda z východu. Jenže až dodneška jsem si myslel, že jsou to jen démoni z příběhů a neexistují. Nikdy bych nevěřil, že uvidím živé prapůvodní démony," vydechl.

,,Kurva, taky jsem o nich slyšel. Někteří jim prý přisuzovali sílu devítiocasé lišky, ksakru!" utrousil Hidan otráveně, když pozoroval obě monstra.

,,A přisuzovali to správně," postavila se Argo.

,,Nikdy bych nevěřil, že se po tolika letech opět střetneme," promluvil bílý jednoocasý vlk lidským hlasem.

,,Souhlasím, ale dalo se to předpokládat," přikývl černý dvouocasý.

,,Co... o-oni mluví?" vyjekl Tobi a roztřásl se.

,,A co sis myslel, že budou jen vrčet a slintat?" zamračil se na něj Sasori a nemohl uvěřit, že se někdo jako je Tobi dostal do jejich organizace.

,,Pořád chceš ještě bojovat?" otázal se černý vlk.

,,Ano, a chci se také pomstít," zavrčel bílý vlk zle.

,,Mstou nic nezískáš jen stratíš, nechceš to raději vyřešit v klidu?"

,,Ne!" zařval. ,,Snad se nebojíš..." začal se hned na to smát.

,,Ano, máš pravdu. Bojím se, ale ne o sebe, ale o jejich životy a ty bys měl taky..."

,,To určitě! Když pomyslím na to co mi lidé už jednou udělali..." zavrčel záštiplně.

,,A co Ayame? Ona je také člověk."

,,S ní je to jiné! Tohle si dobrovolně nevybrala a hodně si kvůli tomu protrpěla! Zničím všechno a všechny co by ji mohlo působit nějaké utrpení. Ochráním ji před tím!"

,,Nemyslíš, že teď jednáš až moc sobecky? Já s tebou nechci bojovat na život a na smrt."

,,To nemusíš, jen ustup ať můžu zabít ty za tebou!"

,,Tím bys zabil lidi co jsou mému jinchuuurikimu drazí, je mi to líto, ale to ti vážně nemohu dovolit," nesouhlasil.

,,Začínáš být sentimentální," uchechtl se.

,,A ty mě vážně začínáš uspávat..." odvětil dvouocasý.

Bílý vlk rozzuřeně zavyl a vrhl se na něj. Začal krutý boj. Spoušť, kterou způsobili na území těsně u hranice Ohnivé Země, nebyla ničím proti tomu co by bývali napáchali, kdyby vrthli třeba do vesnice. Rvali se a kousali, máchali ocasy kterými ničili les, skákali po sobě a převalovali se.

,,Už to brzy skončí. Charllee, radši se připrav na chytání Ayame, o Arwen si strach nedělej," sledovala Argo zhypnotizovaně boj obou monster.

,,Snad se nechtějí zabít?!!" vyjekl, protože to co před jeho očima probíhalo tak rozhodně vypadalo.

,,Ne, Arwen to chce jen ukončit," vysvětlila mu. Mometálně ale Bílý vlk odhodil černého daleko od nich, zmizel jim mezi stromy a zaslechli jen jeho bolestné zakňučení. Pak bílý obrátil svou pozornost na stojící skupinku lidí. Všichni strnuli.

,,Proč se na nás tak dívá?" zeptal se Zetsu nervózně.

,,Protože si nás chce dát k večeři," odpověděla Argo bez naprostého zájmu.

Tobi vyděšeně objal Zetsua. ,,Tobi nechce umřít. Tobi je ještě příliš mladý na to aby umřel!" pofňukával.

,,Pusť mě, slyšíš? Ty úchyle, pusť mě!" křičel Zetsu.

,,Ale neříkej, vždyť se ti to líbí!" pravila jeho druhá osobnost.

,,Drž hubu!" zavrčela ta první půlka a konečně se mu podařilo Tobiho setřást.

,,Ne... ne... já-já..." fňukal a hleděl přímo do vlčí tlamy plné uslintaných zubů. Zezadu se ale vyřítil černý vlk a svalil bílého na lopatky.

,,Uchyluješ se ke špinavým trikům, ty prašivej pse?!" zavrčel bílý.

,,Zoufalá doba si vyžaduje zoufalá řešení," namítl, jeho ocas se rozdělil na dva a obmotal jimi zadní tlapy bílého. Ten se sice snažil vyprostit, ale nebylo mu to nic platné, rozhodl se tedy přivolat k sobě obrovskou masu vody. Změnil ji v led a zaútočil. Černý vlk ihned uvolnil sevření a uskočil, ale i tak ho stačily zasáhnout tisíce ledových jehel. Jednoocasý se vyškrábal na nohy, skočil po něm a zakousl se mu do boku. Na to však černý čekal, jeho tělo proti němu vyslalo několik černých pramenů a ty ho opět obmotaly, velice pevně ho stáhly a začaly ho pomalu dusit. Bílý vlk se rozhodl pro poslední možnost, otevřel tlamu a začal do ní soustředit veškerou svou chakru, která se rychle formovala do namodralé koule.

,,Zatraceně!" utrousil Charllee když si toho všiml. Rychle se rozhlédl na všechny strany, ale i kdyby utíkal tím nejrychlejším tempem nepomohlo by mu to, dokonce i Argo se zatvářila trochu vyděšeně.

,,Co to sakra dělá?" ozval se Hidan, protože mu ta nervózita která se zmocnila Charlleeho dost vadila.

,,Bijuu dama," vysvětlil a polkl. ,,Nejsilnější technika bijuu, nikdy jsem ji ještě neviděl, ale trochu jsem o ní slyšel. Má nevýslovně velkou ničivou schopnost, jestli se Bílému vlkovi podaří Černého zasáhnout je po nás, i kdybychom teď začali prchat tak je to úplně jedno. Tahle technika má obrovský dosah a abych pravdu řekl, slyšel jsem o bijuu damě jen obyčejných ocasých démonů, tihle asi budou úplně jiná kategorie," zahleděl se na obě vlčí monstra. Dvouocasý se sice snažil zabránit tomu, aby mohl bílý techniku dokončit, ale nedařilo se, protože mu v tom bránily sloupce vody a ledu které na něj bez přestání útočily.

Akatsuki pozorovala souboj a povážlivě mlčela. Tobi chvíli absorboval Charlleeho sdělení a pak s jekotem zmizel v nejbližším houští, nikdo se ho ani nesnažil zadržet.

,,A nejde to nějak zastavit?" nadhodil Deidara a prolomil tím tak nastálé ticho.

,,Pokud existuje nějaká možnost, tak bych to taky rád věděl," uchechtl se Charllee ironicky.

,,Trvá jí to dlouho, myslím, že chce udělat fakt velkou šlupku," poukázala Argo na délku trvání.

,,No to je skvělé, teď jsem opravdu rád, že nejsme blízko žádné vesnice, protože s takovou vyhladí půlku lesa!" odsekl ji sensei a přece jen se snažil přijít na nějaké řešení.

,,Arwen to určitě nějak zvládne, pomůžu ji," vysvětlila a znovu nasadila do boje své vybuchující kunaie, které přece jen byly, i přes značně malé množství chakry, užitečné. To už ale Jednoocasý dokončil své hromadění chakry a vypustil Bijuu damu přímo do obličeje Černého, ten měl jediné štěstí, že stačil včas uhnout. Obrovská bleděmodrá koule z nahromaděné chakry prolétla těsně kolem něj a dopadla až daleko za jeho zády. Místo dopadu okamžitě zaburácelo obrovským výbuchem, do vzduchu se zvedl masivní oblak prachu a krátce na to k nim dorazila i tlaková vlna. Stromy se pod náporem ohnuly, Akatsuki byla podruhé nucena zalehnout a Charllee se tak tak stačil chytit něčeho pevného.

,,Doufám, že se tam v tu chvíli zrovna nikdo nenacházel," podotkla Argo když se postavila na nohy a zadívala se do dáli, kde ještě pořád visel ve vzduchu obrovský prachový mrak.

,,I kdyby, v tuhle chvíli by mu to asi už bylo jedno," řekl Charllee suše a oklepal ze sebe listí.

,,Bude tam teď pěkná mýtinka," uculila se bělovláska tupě.

,,Spíš pořádná jáma, jen několik kilometrů široká," pronesl sarkasticky. ,,Doufám, že už se dneska žádná bijuu dama nekoná," zamručel nespokojeně a pohlédl jak Dvouocasý stále upěnlivě drtí Bílého vlka, který svým monstrózním útokem spotřeboval spoustu chakry a neměl už příliš sil na jakoukoliv obranu. Tlak byl nakonec tak silný, že se tělo Jednoocasého rozpadlo v ledové krystalky. Charllee k nim, s Argo, bleskově vyrazil.

Společně se záplavou ledových krystalů se k zemi řítila i Ayame a dál od ní i černý chumel vlasů. Charllee vyskočil, zachytil ji v pádu a doskočil mezi větve na strom. Arwen dopadla kousek od nich, ale její vlasy pád dokonale ztlumily. Argo byla okamžitě u ní a začala ji kriticky hodnotit. Po celém těle měla škrábance a kousance, avšak nejvážnější bylo zranění na nohou. Má potrhané svaly, určitě se to stalo v tu dobu co zachránila Orochimarovi život. Musela do nich celou dobu soustředit chakru, jinak by v tom Ayame nezabránila, pomyslela si a natáhla k ní ruce, protože ji chtěla vyléčit rány, ale Arwen ji zarazila.

,,Pomož Ayame, je na tom hůř než já," zakroutila hlavou, bělovláska se na ni však ošklivě podívala. ,,Poslechni mě a jdi, ale Ayame ani slovo, maximálně ji můžeš říct, že Orochi skončil v bodláčí a vypadá jako kaktus," zasmála se a odrazila ji ruce. Argo tedy přeskočila k Ayame, která ležela na mohutně větvi stromu a byla v bezvědomí. Také měla po celém těle kousance a škrábance, ale k tomu byla i na několika místech popálená. Avšak to Argo moc starostí nedělalo, horší byla hluboká rána v boku a celkové vyčerpání organismu.

,,Tak co?" zeptal se ji Charllee, když dlouho mlčela. Vypadal poněkud pobledle, zřejmě si dělal příliš velké starosti.

,,Dostane se z toho," odpověděla mu prostě a znovu na ni pohlédla. ,,Tady jemnost nepomůže..." zašeptala si pro sebe, přiložila ji dlaně na ránu a začala do ní vysílat chakru. Charllee si povzdychl a pohlédl na Arwen, naštěstí byla jakž takž v pořádku. Najednou ucítil pohyb a tak se ohlédl, spatřil Orochimara, ten ho ale udeřil do obličeje a srazil ze stromu. Jen díky pohotové reakci stačil do nouhou a rukou soustředit chakru, a zarazit svůj pád o jednu z větví.

,,Tak a teď vásss zničím!" zakřičel Orochimaru. Vytáhl meč, který po dobu boje obou démonů hledal v křáčí, a zvedl ho nad hlavu. ,,Zabiju vásss!" zasyčel a sekl jím dolů. Bělovláska se stačila jen ohlédnout, uviděla pouze čepel meče, která se neuvěřitelně rychle přibližovala. Jenže deset centimetrů od její hlavy se zastavila. Akatsuki vytřeštila oči, dnešek byl prostě samé překvapení.

,,Co to?!" vyhrkl Orochimaru, když se mu od ramen až přes paži sunuly černé prameny vlasů a postupně se kolem něj ovíjely. Pootočil hlavou a spatřil Arwen, která stála přímo za ním.

,,To-to není možné! Nemohla sssess pohnout natož chodit!" vyjekl, když ho otočila čelem k sobě a zvedla do vzduchu. Pomalu ho začala zachvacovat panika.

,,Něco mi dlužíš," pravila mu chladně. Jedním pramenem v mžiku a jemně uchopila Charlleeho, přesunula ho k Argo a Ayame a zakryla je. O vlasovou bariéru se roztříštily kunaie. ,,Zbytečně se snažíš, Kabuto," řekla a také ho lapila. Pak s nimi ledabyle hodila proti nejbližšímu stromu, Orochimaru do něj narazil obličejem, což vypadalo opravdu bolestivě, a hned na to se o něj rozplácl Kabuto. Nakonec zůstali v hromadě ležet na zemi. Vzápětí zašustilo listí a okolo dívek a Charlleeho se objevily tři jednotky ANBU. Arwen se rozhlédla a pohledem sklouzla k Argo na které bylo vyčerpání už stejně patrné jako na ni. ,,Jak je jí?" zeptala se.

,,Zastavila jsem krvácení, ale víc toho už nezmůžu," odpověděla unaveně.

,,To je dobře," přikývla a zhroutila se na zem. Spadla sice z výšky ale vlasy, ačkoliv byla v bezvědomí, pád zbrzily. Charllee byl hned u ní, doslova nevěděl kam skočit dřív.

,,Akatsuki," procedil velitel jedné jednotky skrz zuby. Orochimaru mezitím stačil s Kabutem zmizet, takže je nespozorovali.

,,Mizíme," řekl chladně Itachi a všichni se jako na povel vypařili. Teď už se zhroutila i Argo.

,,Kapitáne, alespoň jednou byste mohli být trochu užiteční, co kdybyste mi třeba pomohli?" kývl na něj Charllee, protože všechny tři prostě nedokázal odnést najednou

,,To nemáme v popisu práce," bránil se.

,,Ale uděláte to..." projela jím viditelná vlna chakry.

,,A-ano pane," svolil rychle a vzal do náruče Arwen. Druhý vzal Argo a Charllee si přenechal Ayame.

To je dobrá technika, asi ji začnu používat... pousmál se a obklopen ANBU se vydal do vesnice, to že se na místě boje obou monster tak rychle objevily tři skupiny mu zatím starosti nedělalo.

....................

,,Ksakru, Kabuto, dávej pozor! Nemohl by jsi na to jít trochu jemněji?!" zuřil Orochimaru, který byl ohnut přes židli, přičemž mu Kabuto vytrhával z choulostivých zadních partií dvoucentimetrové trny, jenž měl zapíchané v těle po tom co ho Arwen odhodila do bodláčí.

,,Promiňte, Orochimaru - sama, ale nemůžu za to, že je z vás kaktus..." řekl pokorně.

,,Přestaň kecat a pohni!"
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama