Kapitola 59. - Svět se dá obejmout rukama

27. prosince 2015 v 13:39 | Denisa Kwapulińská, Etsuko a Argo |  Naruto: Charllee team

Hallelujah! Berte to jako Vánoční dárek, konečně jsem všechno upravila, takže jsem to sem mohla hodit. Vím, trvalo to setsakra dlouho ale bude to stát za to!
Kdo je ta temná osoba co navštívila Charlleeho pohřeb? Co bude s Divokým triem a jakou úlohu bude hrát Mishi? Těšte se!,,Ty máš být mrtvý!" vyjekl nahlas a všichni se ohlédli.
,,Očividně nejsem," řekla osoba a sundala si kápi, na rtech ji pohrával široký úsměv. Celé shromáždění hromadně a šokovaně vzdechlo. Ayame a Arwen na něj hleděly jako na přizrak. ,,Jsem skutečný," ujistil je. Obě k němu udělaly pár nejistých kroků, a pak...
"Charllee!!" vzlykly a padly mu do náruče. Sensei je pevně objal, dívkám po tvářích stékaly doslova potoky slz.
,,No tak, už je to dobré," konejšil je a jemně je hladil po vlasech.
,,Ale jak?" nechápal to Kakashi. Vlastně to nechápal nikdo.
,,To je na dlouhé povídání," odbyl ho s úsměvem nepřestávaje objímat děvčata, přičemž se jejich vzlyky konečně utišily.
,,Charllee, rád tě opět vidím," prodral se k němu Sarutobi se širokým úsměvem.
,,Myslel jsem, že jsi mrtvý," kroutil Gai nechápavě hlavou. Byla to prostě záhada.
,,Až budu mrtvý tak ti to řeknu," povzdychl si sensei unaveně.
,,Hlavně ne tak jako dneska," utrousil Hatake suše, dost slušně ho to vykolejilo.
,,Jak je to možné? Prohledali jsme tu propast jak jen to šlo a nic jsme nenašli! Měl jste být mrtvý!" bručel Homura a zabodával se do něj pohledem.
,,Naneštěstí při mně stáli strážní andělé," ušklíbl se. ,,Vrátil jsem se jak jen to bylo možné, také jsem byl zásobován zprávami, takže vím o všem co se tady dělo," oplatil mu nehezký pohled.
,,Jsou nebezpečné. Dokonce se paktují s Akatsuki a napadly člověka který je měl hlídat!" přidala se Koharu. Oběma ani v nejmenším nevadilo v jaké situaci se nacházejí a že je jejich chování poněkud nepřístojné.
,,No jistě, na druhou stranu jste jim to tady moc neulehčovali, že?" vrátil jim a pak se obrátil na rudovlasého shinobiho u vstupu na střechu. ,,Komishi, jakpak se ti líbilo ve vězení?" pousmál se. Mishi zbledl a následně zrudl vzteky.
,,To byla tvoje práce?!" vyjekl, rázně se k němu přihrnul a supěl mu do obličeje. Charllee se však stále jen provokativně usmíval a nepovídal na to vůbec nic.
,,Poslal jste ten dopis?" zajímal se Danzou a přeměřoval si je pohledem. Zdálo se že nad něčím přemýšlí.
,,Neposlal," ohradil se nakonec.
,,A ta pečeť?" zeptal se ho ještě.
,,Ta je skutečná," přikývl. ,,Nepřál jsem si aby se ta věc s Kyuubim opakovala," pokrčil rameny.
,,Vy jste to věděl, Hokage - sama?" pohlédl tázavě na Sarutobiho.
,,Ano, věděl," přikývl a Danzou se na to jen zamračil. Opravdu se mu nelíbilo že ho vynechali z něčeho tak důležitého.
,,Charlleeku, co kdybys mi věnoval trochu své zaneprázdněné pozornosti?" zavrčel Mishi, i přes to co Charllee řekl ho nehodlal přestat podezírat z toho, že to vězení byla jeho vina.
,,Ale Komishi," ucedil sensei děvčat skrz zatnuté zuby, ,,nech si své výlevy méněcennosti pro někoho jiného. Nebo si dej pěkný rodinný pokec s Narutem, víš že je taky Uzumaki?" odbyl ho ale pak se jako by zarazil. ,,Hm, to jsem možná neměl říkat," zamyslel se. Pohledy všech přítomných střelili po Mishim.
,,Řek's to záměrně!" vyhrkl rozzuřeně. Celou tu dobu vystupoval jen pod svým krycím označením, a to že je Uzumaki rozhodně mělo zůstat v utajení.
,,Uzumaki? Vy jste Uzumaki??" přihrnul se k nim Naruto a zbožně na Mishiho vzhlížel. Netušil, že má v Konoze nějakého příbuzného.
,,I kdybych byl, s tebou rozhodně nemám nic společného," vyhrkl a zamračil se na něj, Naruto se zatvářil ublíženě. ,,Charlleeku, měl by sis zapamatovat, že tohle ti nedaruju," obrátil se opět na senseie děvčat a věnoval mu další vražedný pohled.
,,Mishi, to stačí," sykl na něj Danzou a dal mu tak najevo ať se raději klidí z dohledu. Rudohlavý Uzumaki ho bez odmlouvání poslechl a nerudně se prodral davem pryč. ,,Charllee - san," pokračoval poté, ,,měl byste brát v úvahu, že chování těch dívek nehodlám tolerovat. Budu si vás hlídat," usmál se nepříjemně a také odešel.
,,Skvěle," zabručel Charllee rozladěně a obě dívky k sobě přitiskl jako kdyby jim hrozilo nějaké bezprostřední nebezpečí. ,,Jen si to zkus."
,,No, zdá se, že můžeme náš smuteční obřad rozpustit," oznámil Sarutobi a přejel pohledem celé shromáždění. Lidé se jako na povel začali trousit. ,,Charllee pak se za mnou stav, budu tě muset oficiálně oživit," vrhl po něm radostný pohled a zamířil do kanceláře obstarat papíry.
,,Není to fajn? Jste teď vlastně chodící mrtvola, sensei," řekla Ayame vážně. ,,Hotová Zombie!" vyprskla následně smíchy.
,,Ha-ha-ha," odvětil suše. ,,A teď šupem domů nebo si z vás ukousnu," popohnal je. Daleko se však nedostali, protože na ně v jedné z postranějších uliček číhal Mishi. Nejspíš nehodlal nechat své ponížení jen tak být, možná se na něčem domluvil s Danzouem, ať tak či tak, vrhl se na Charlleeho s výrazem zvěstujícím krveprolití.
Arwen zareagovala bleskově. Její vlasy se vymrštili proti narušiteli a mrštili jím o nejbližší zeď. Ve tváři měla děsivý výraz a nejspíš by v omlácení Mishiho pokračovala kdyby ji sensei nezastavil.
,,Arwen, to stačí!" křikl a dotkl se její ruky aby se uklidnila. Černovláska mírně ochabla ale nepřestávala výhružně vrčet. Mishi se mezitím postavil na nohy a stále s vražedným výrazem si je přeměřoval.
,,Netušil jsem, že se schováváš za ženské," ucedil pohrdavě a odplivl si. V momentě byl ale zase na zemi protože ho Charllee složil levačkou.
,,Drž hubu, Komishi," oplatil mu to. ,,Na ty tvoje šarvátky teď nemám náladu."
,,Nejsi ve formě," ušklíbl se v odpověď.
,,Charllee - sensei," chytila ho Ayame za ruku a snažila se ho od provokatéra odtáhnout. ,,Arwen," pohlédla na ni. Vždycky to byla Argo koho museli uklidňovat a naštvaná Arwen s Charlleem to vskutku nebyla dobrá kombinace. Zdálo se že druhá černovláska chvíli uvažuje o tom že se k senseiovi přidá, ale nakonec ho i ona chytila za paži.
,,Pojďte sensei," pravila, ,,je toho spousta o čem si musíme promluvit."
,,Jo to je," souhlasil.
,,Ještě se uvidíme," uchechtl se Mishi, vzápětí se u něj objevili tři členové ANBU.
,,Root?" podivila se Ayame. ,,Nějak si pospíšili," zamračila se když pozorovala jak jeden z nich pomáhá Mishimu na nohy a něco mu šeptá.
,,Rychlejší jak průjem" odeskla Arwen nabroušeně. Charllee po Komishim vrhl poslední varovný pohled a pak se raději nechal děvčaty dotáhnout k bytu.
,,Mimochodem, kde je Argo?" zeptal se jich když se zastavili před vchodovými dveřmi. Bylo nemožné si nevšimnout, že andílci nejsou v plném počtu.
,,Argo před pohřbem odešla domů," vysvětlila Ayame a odemkla.
,,Kam domů?" nechápal.
,,Do Mrtvé země," upřesnila Arwen když vešli dovnitř.
,,Proboha, vy jste vůbec neuklízely!" zděsil se když se rozhlédl.
,,Na našem místě by jsi taky neuklízel," podotkla a dala vařit čaj. Ayame meitím setřela vrstvu prachu na stole, a Charllee se uvelebil na svém, tak dlouho opuštěném, místě.
,,Tak povídejte, proč odešla?" přejel je pohledem.
,,Proč to přesně neřekla, ale myslíme že to jejího démona prostě jen táhlo domů," sedla si Ayame naproti němu. ,,Nikdo nevěděl že jsi naživu. Potom co jsi spadl do té prospasti tvá chakra zmizela a ani naši démoni ji nedokázali vycítit," začala vysvětlovat.
,,Boj pokračoval a démoni povstali, ale TJMMV stejně utekl a my pak zkolbovaly," přidala se Arwen.
,,Probraly jsme se po několika dnech, pak k nám byl přidělen Mishi a následovala mise v Mlžné," přikývla.
,,A Mishi byl hned potom zatčen, tak jsme měly trénink s Kakashim a po návratu z něj nám Argo řekla že chce odejít. Nebránily jsme ji v tom," pokrčila Arwen rameny. ,,Taky jsme chtěly odejít, protože bez tebe to nebylo ono, ale až po pohřbu."
,,Přesně tak," souhlasila Ayame. ,,Navíc, bylo tu až příliš velké napětí a rozhodně nebylo moudré tu zůstávat. I přes ujištění, že Konohu nenapadneme nám krom Kakashiho a Sarutobiho vlastně skoro nikdo nevěřil," pokrčila rameny.
,,A za celou tu dobu nám vyhrožovala jak Rada tak i Danzou a Mishi. Kakashi s Anbu a Sunou se nás zastaly," doplnila Arwen ještě.
,,Suna?" nadzvedl obočí.
,,Ano, Kazekage se dozvěděl že vlastníme démony, Gaara to potvrdil i s detaily. Suna poslala Hokagemu vzkaz, že pokud se nás pokusí odstranit vyhlásí jim válku. Rovnováha musí být zachována," pokrčila rameny.
,,Gaara nás dokonce pozval, abychom se vzpamatovaly z pohřbu a tvé ztráty," předala mu Ayame dopis. Charllee obdivně hvízdl.
,,Tenhle nepatrný detail mi poněkud unikl, ale moji informátoři taky nemohli vědět všehchno, když měli plné ruce práce s něčím úplně jiným. A kam jste vůbec chtěly jít?" zeptal se.
,,No, já jsem chtěla najít Itachiho a konečně si to s ním vyříkat, Arwen chtěla vystopovat TJJMV," vysvětlila.
,,Aha," řekl zamyšleně.
,,Charllee, co se s tebou vlastně po celou tu dobu dělo? Jak jsi vůbec přežil ten pád a kdo jsou ti tví informátoři?" pokračovala Ayame. Tohle vrtalo hlavou nejen jí ale i Arwen. Bylo to záhadné, a bylo to podezřelé.
,,Řekněme, že mám víc než jen jednoho anděla strážného a doufám, že je v blízké době nepotkám," otřásl se při té vzpomínce.
,,To byli tak strašní?" nechápala.
,,No, tak nějak, ale vděčný jim jsem. Bez nich," povzdychl si, ,,bez nich bych tu už nebyl."
,,To my taky," obě děvčata ho opět objala.
,,A Argo, mluvily jste s ní o tom kdy se vrátí?" pokračoval v tématu kterého ho nejvíc zajímalo.
,,No, slíbily jsme si, že až vyřešíme své záležitosti tak se společně vrátíme do Konohy, že se obě," pohlédla Arwen na Ayame, ,,za ní vydáme do Mrtvé země," vysvětlila.
,,Aha, ale co teď?"
,,No Argo o tvém návratu nic neví, takže své plány asi trochu odložíme a měly bychom jí dát vědět. Že jsi zdravý a živý. Že se může vrátit," dumala Ayame.
,,Měli bychom se za ní vydat co nejdříve," přikývl a pozvedl šálek s čajem k ústům. Dřív než se však stačil napít mu hrnek vyklouzl z ruky tak nešťastně, že se ze stolu skutálel na zem, kde se rozbil na hromadu malých střepů. Děvčata strnula, Charllee obvykle nebýval nešikovný.
,,Jsi v pořádku?" zeptala se ho Ayame s obavami. Jejich sensei zatnul zuby.
,,To nic není," vysvětlil a usmál se, nicméně bylo vidět že se přemáhá.
,,Charllee, jestli ještě pořád potřebuješ odpočívat... my nevíme jak moc jsi byl zraněný," nakousla Arwen starostlivě.
,,Nic mi není," zopakoval s náznakem rozladěnosti v hlase a začal sbírat střepy ze země. Moc dobře mu to ale nešlo. Arwen se k němu sklonila a uchopila ho za pravou paži, něco s ní ale nebylo v pořádku. Ty jemné záškuby, to rozhodně nebylo dobré znamení.
,,Charllee?" pohlédla mu tázavě do očí. ,,Ty máš něco s rukou?" Sensei se ji hrubě vytrhl ze sevření.
,,Do toho ti nic není," odsekl a stále se marně snažil sesbírat nepořádek na zemi.
,,Právě že nám do toho něco je!" přidala se Ayame. ,,To proto jsi Mishiho udeřil levačkou? Ten pád byl vážnější než nám tvrdíš že ano!" vyhrkla nazlobeně.
,,S pádem to nemá nic společnýho," zavrčel a udeřil pěstí do podlahy přímo mezi střepy takže se pořezal. ,,Nemůžete si jít třeba číst nebo tak něco?" řekl nepříjemným tónem na který u něj nebyly vůbec zvyklé.
,,O čem to sakra mluvíš?" vyhrkla Arwen naštvaně. ,,Teď jsme se vrátily z tvého pohřbu, myslely jsme si že jsi mrtvý, oplakaly jsme tě a ty nám ani nedovolíš být s tebou a dělat si o tebe starost? Co se ti sakra stalo Charllee?" Něco bylo špatně. Tohle nebyl Charllee kterého znaly. Takhle se k nim nikdy nechoval.
,,Chci být sám," pronesl nekompromisně a vstal. ,,Jděte pryč," řekl až moc tvrdě. Bylo to jako by je od sebe odháněl. Obě děvčata to silně zabolelo. Jak se mohlo všechno tak najednou pokazit?
,,Ty už nás nechceš nebo co, Charllee?" zašeptala Arwen bolestně.
,,S tím to sakra nesouvisí. Jděte prostě na chvíli pryč. Copak mě nemůžete pro jednou kurva poslechnout?!" zařval, vzápětí ale šokovaně ztichl, protože mu Ayame dala facku.
,,My posloucháme, ale ty očividně ne," řekla zatvrzele se slzami v očích. Obě stále čekaly na jeho vysvětlení.
,,Vy to nechápete," řekl po chvíli zlomeně. ,,Jsem k ničemu."
,,Co to meleš za hlouposti?" pronesla Arwen nechápavě. Tenhle stav byl ještě horší než to co předváděl před chvílí. Sensei ztěžka dosedl na židli a zakryl si pažemi tvář.
,,Necítím ji, necítím vůbec nic. Ta ruka, je úplně mrtvá," vzlykl tiše. Děvčata se vzmohla jen na zírání. Charllee byl přece silný, Charllee se přece nikdy nevzdával.
,,To, je snad předčasné ne?" vzchopila se Ayame po chvíli. ,,Určitě to jen chvíli potrvá než to bude v pořádku. Byl to těžký boj..."
,,Zkoušel jsem to znovu a znovu," přerušil ji. ,,Taky jsem si myslel, že se to vyléčí, ale je totálně na odpis,," zvedl hlavu a unaveně na ně pohlédl. ,,Neproudí mi v ní chakra," uchechtl se. Teprve teď obě dívky pochopily jak moc vážné to je. Hyuugové vám dokázali odepsat končetiny a orgány, protože vám v nich přerušili přívod chakry, a to mohlo být v některých případech smrtelné. Jak bude moct Charllee bojovat a vytvářet techniky když nebude schopen soustředit do své pravé ruky chakru? Obě ho objaly a setrvaly s ním dokud samou únavou neusl, pak se přesunuly do svého pokoje.
,,Myslíš," dosedla Ayame ztěžka na postel, ,,že už, že už nikdy..." ani to nedokázala dopovědět. ,,Nepamatuju si, že by ho někdy něco tak moc sebralo," vzdychla nakonec.
,,Rozhodně je to velmi vážné," zamračila se soustředěně a začala korzovat po místnosti. ,,Ta jeho pitomá technika!" vykřikla náhle až sebou druhá černovláska trhla. ,,Pamatuješ na ten souboj s TJJMV?" pohlédla na Ayame.
,,Možná, byla jsem docela dost grogy," snažila si vzpomenout.
,,Použil ji třikrát a společně s Kakashim mleli cosi o tom, že je to určitě Kinjutsu. Charlleeho to zraňovalo, ale pravděpodobně to šlo mnohem hlouběji, muselo to narušit jeho chakrový systém," kousala se do rtu. ,,Už jenom fakt že dokázal zkombinovat všech pět živlů je zázrak."
,,Je to prakticky nemožné," přemýšlela Ayame nahlas, ,,myslíš, že by Charlleeho typ chakry mohl být Kekkei Genkai?"
,,To je dost pravděpodobné, ale stejně..." mnula si zuřivě čelo jak se snažila z paměti vydolovat nějaké další střípky informací.
,,Je možné, že něco takového nepůjde vyléčit," nakousla Ayame opatrně. ,,Argo a hlavně Bílá kočka mají sice úžasné léčivé schopnosti, ale něco takového..."
,,Nerada to říkám, ale ještě je tu Tsunade, její schopnosti jsou v tomhle ohledu srovnatelné, víceméně," připomněla jí.
,,Jo, ale kdo ví kde té je konec," pokrčila rameny.
,,Neklesejme na mysli, ještě ani nevíme jestli to Argo zvládne nebo ne, třeba má v rukávu víc než víme," řekla Arwen odhodlaně.
,,Doufejme," povzdychla si Ayame a zahleděla se do zdi, před očima ji znovu přeběhlo Charlleeho zoufalství. Byla si jistá že už ho takhle nikdy vidět nechce. Za žádnou cenu. Musí s tím něco udělat i kdyby měly procestovat křížem krážem třeba celý svět.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Ami Ami | E-mail | Web | 28. prosince 2015 v 14:37 | Reagovat

OMZ! To je fakt dobrè^^
Keď budem mať viac času, tak si to prečítam od začiatku :-)

2 Káťa Káťa | 28. prosince 2015 v 16:27 | Reagovat

Super! Hned jsem to přečetla! Chudák Charlie, ale je fajn, že žije. Bez něj by to už asi nebylo ono. A na závěr zmínka o Tsunade. Na ni a Jiyraiu sa těším, jak jsem už v komentářích psala. Nevím jak by se ale trio tvářilo, kdyby ji nalezli. Nejspíž by ji objevili v nějaké herně.

3 Denisa Kwapulińská Denisa Kwapulińská | 29. prosince 2015 v 15:03 | Reagovat

[2]: Bez něj by to ani nemohl být Charllee tým =)

[1]: Rozhodně doporučuju!

4 LousiE LousiE | 31. prosince 2015 v 18:30 | Reagovat

Na jednej strane som strašne rada že Charllee žije,
na druhej strane je mi ho strašne ľúto

taktiž som doteraz nevedela že Mishi má červené vlasy, nieto ešte že je Uzumaki

a kto sú tí Charlleeho informátori, kto ho kurva zachránil a čo s Argo?!

všetko chcem vedieť hneď teraz :D !!!

5 Denisa Kwapulińská Denisa Kwapulińská | 1. ledna 2016 v 13:54 | Reagovat

[4]: Všechno se odhalí v pravý čas, jo my moc rády napínáme XD XD

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama